تیرچه استاندارد باغستان
اینها گام های مستحکم و پیشرف های عظیم ما است ….
با ما باشید تا گام های شما را به جهش تبدیل کنیم
تنها دارنده سالن اتوکلاو و تحویل تیرچه در ۲۴ ساعت در ایران

پروژه های برتر

تهاتـــر بـرج های پـروژه نیلوفــر / بزرگــراه امــام علی

شرکت بلنـد پایـه / متـرو تـهران خط  B4 

شرکت کــوزو (Kuzu) واسکی تــرکیــه / تیــرچه کرومیت

پـروژه مسکونی تـاج الدیـن / بــرج پـاسداران بوستان یکم                              

شرکت آرین سعید / هتل بین المللی پنج ستاره

پروژه مسکونی ظفـر قنـدی / بـرج قیطـریـه                            

شرکت پی واره / دانشگاه آزاد واحد رودهن

شرکت آژند پی ساز / پروژه حرم مطهر امام خمینـی (ره) / تیرچه کرومیت

ارتـش جمهوری اسـلامی/ قـرارگاه سه راه افسریه  

شرکت ساختمانی پادیر / پروژه تجاری مسکونی کاشانک

دکتر ریسمانچی / پروژه عظیم

شرکت آریان پاسارگاد / برج های بانک پاسارگاد

اجـرای سـقف پــروژه ۱۶۴۲ واحـدی پـاکـدشت   

فــرماندهی یــگان ویــژه ناجـا / دهکده المپیک

شرکت شکیـل سازه پـردیس / پـروژه سـعادت آبـاد

پـروژه مسکونی شهـرک ویـلایی فرمانیه/ گیـلاوند دماونـد

و اجرای بیش از یک میلیون متر مربع سقف در تهران بزرگ از بدو تاسیس تا کنون که لوح زرینی است بر افتخارات ما…