جدول اشتال چیست؟

جدول اشتال (اشتایل) Stahl (به آلمانی یعنی استیل)، منبعی است برای یافتن وزن پروفیل و میلگرد های استاندارد موجود در بازار. در جدول زیر میلگردهایی که در بازار میلگرد ایران موجود نمی باشد نیز آورده شده.

ستون اول جدول اشتال زیر، که با d مشخص می باشد، سایز میلگرد و ستون سوم که با G مشخص است، وزن میلگرد را نشان می دهد.

d : سایز میلگرد | G وزن میلگرد | U سطح مقطع میلگرد | W اساس مقطع میلگرد