1. اهتمام درساخت بناهای مسکونی با استحکام، فناوری و تکنولوژی روز دنیا
2. سرمايه گذاري در معاملات املاك بزرگ و نيز تهاتر پروژه‌هاي ساختماني انبوه و بلند مرتبه به منظور بهره‌گيري از صرفه‌جويي‌هاي ناشي از گسترش مقياس سرمايه گذاري ها.

3. توسعه و گسترش بازار فعالیت در درون و برون مرزهای كشور

4. ارتقاء برند شركت در بين شركت هاي ساختماني و مراجع سرمايه گذاري كشور و نيز خريداران و مشتريان بالقوه

5. ارتقاي سطح دانش و مهارت و توسعه قابليت هاي منابع انساني مورد نياز به عنوان با ارزش ترين سرمايه ی شركت.

و در نهایت محور اصلی اهداف بلندمدت تیرچه استاندارد باغستان  شامل سرفصل های بهره وری، جایگاه رقابتی، آموزش و پرورش کارکنان، روابط کارکنان، رهبری فناوری و سایر مسولیت های عمومی می باشد. در این بین سرفصل های اصلی استراتژی کلان، شامل رشد متمرکز، توسعه بازار، توسعه محصول، نوآوری، یکپارچگی، سرمایه گذاری، پیمان های استراتژیک و مشارکت، به عنوان راهنمای اقدامات عمده برنامه ریزی شده برای دستیابی به اهداف بلندمدت، تبیین شده و جهت دستیابی و به روزآوری اهداف بلند مدت مورد وثوق قرار خواهد گرفت. انشاءالله …